PLAN-basis VvE Beheer

Het Plan-basis VvE Beheer pakket is met name bedoeld voor VvE´s die jaarlijks niet te veel  kwijt willen zijn aan een externe beheerder en zelf zaken ter hand nemen.
Binnen het Plan-basis pakket vallen alle activiteiten die de wet minimaal stelt aan een Vereniging van Eigenaren.

financieel administratieve diensten van de VvE, zoals onder meer

  • Het voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE
  • Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en eventuele rechtsmaatregelen tegen wanbetalers. Bij de sommatie wordt de desbetreffende debiteur aanmanings- en administratiekosten berekend
  • Het opstellen van balans, verlies- & winstrekening alsmede een exploitatieoverzicht per ultimo het boekjaar, concept begroting en voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar

bestuurlijke diensten van de VvE, zoals onder meer

  • Het op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en het archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden
  • Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand
  • Het in overleg met het bestuur organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda (-stukken), volmachten, notulen etc
Eenvoudig online offerte aanvragen
  • Contact
  • Digitaal loket
Postadres
Postbus 1647
3260 BC Oud-Beijerland
Vestiging
Oud-Beijerland
Tel 0186-611699
info@planvvebeheer.nl
Stel een vraag