logo plan vvebeheer

HOEKSCH hart voor uw vastgoed

Bel vrijblijvend 0186 611699

banner img

 

OPEN SPREEKUUR

Zonder afspraak maken wij graag en persoonlijk kennis met u en uw vastgoedsituatie

 

IEDERE VRIJDAG 16:00u tot 17:00u

 

  uw VvE Online  

PLAN VVE DIENSTEN

Iedere VvE heeft zijn eigen wensen ten aanzien van het beheer.
Daarom bieden wij een drietal diensten aan, waaruit de VvE kan kiezen:

 

Financieel administratieve diensten, zoals:

 • Het voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE;
 • Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en eventuele rechtsmaatregelen tegen wanbetalers. Bij de sommatie wordt de desbetreffende debiteur aanmanings- en administratiekosten berekend;
 • Het opstellen van balans, verlies- & winstrekening alsmede een exploitatieoverzicht per ultimo het boekjaar, conceptbegroting en voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar.

 

Bestuurlijke diensten, zoals:

 • Het op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en het archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden;
 • Het maximaal tweemaal per jaar voeren van persoonlijk overleg met het bestuur over alle zaken, de VvE aangaande;
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand;
 • Het in overleg met het bestuur organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda (-stukken), volmachten, notulen etc.

 

Technische diensten, zoals:

 • Het voeren van een 24-uurs meldpunt voor storingen als glasbreuk, lekkages, storm- en brandschade;
 • Het minimaal 4 maal per jaar inspecteren van het object met terugkoppeling aan het bestuur van de bevindingen en/of aanbevelingen;
 • Het voeren van regelmatig overleg met het bestuur over storings- of klachtenonderhoud;
 • Het in samenspraak met het bestuur rapporteren aan de vergadering van noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden;
 • Het opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten (calamiteiten) en opdragen aan aannemers van werkzaamheden tot het verhelpen daarvan;
 • Het controleren van facturen naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden na storings- of klachtenmeldingen;
 • Het steekproefsgewijze op locatie controleren van werkzaamheden;
 • Het voorbereiden en aanbesteden van service- en/of onderhoudsovereenkomsten;
 • Het periodiek bewaken van service- en/of onderhoudsovereenkomsten op kwaliteit en prijs.

 


PLAN Overstapservice

Het beheer start altijd met de module financieel administratieve diensten. Dit kunt u desgewenst aanvullen met de module bestuurlijke en/of de module technische diensten.

Wanneer uw VvE het besluit heeft genomen het beheer in handen van Plan VvE-Beheer te leggen, bieden wij u tegen geringe meerkosten onze PLAN-overstapservice aan. Binnen de Plan-overstapservice vallen alle activiteiten en diensten die noodzakelijk zijn voor een vlotte overdracht van uw huidige VvE beheerder naar ons kantoor, zoals:

 • Advisering inzake te nemen vergaderbesluiten;
 • Contact met uw huidige beheerder inzake overdracht;
 • Informeren van contractspartijen en eigenaren;
 • Aanleveren bescheiden inzake overzetten gegevens Kamer van Koophandel;
 • Aanleveren bescheiden inzake overzetten gegevens Kadaster;
 • Aanleveren bescheiden inzake overzetten gegevens bankrekeningen;

 

ZO GEREGELD

Wij staan klaar om u van dienst te zijn.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

PLAN VVE Beheer

Plan VvE-Beheer beheert VvE’s op geheel eigen wijze waarbij persoonlijke aandacht bij ons hoog in het vaandel staat. Wij zijn een klein kantoor dat grote aandacht voor en interesse heeft in uw VvE, het gaat tenslotte om uw wooncomfort.

aangesloten

CONTACT

Bezoekadres
Steenenstraat 20
3262 JM Oud-Beijerland

Telefoon
0186-611699