Skip to main content

Bestuurlijke diensten

Professioneel, betrouwbaarheid, transparantie en persoonlijke aandacht

Het goed besturen van een VvE

Het goed besturen van een VvE is niet voor iedereen even makkelijk. Het vraagt veel kennis van zaken en het voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen is daarbij cruciaal.


Als wij het bestuurlijke beheer van uw VvE op ons nemen, kunt het volgende van ons verwachten:

01

Op inzichtelijke wijze inrichten

Het op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en het archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden;

02

Persoonlijk overleg

Het maximaal tweemaal per jaar voeren van persoonlijk overleg met het bestuur over alle zaken, de VvE aangaande;

03

Ledenadministratie

Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand;

04

Ledenvergadering

Het in overleg met het bestuur organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda (-stukken), volmachten, notulen etc.