Skip to main content

Financiële diensten

Professioneel, betrouwbaarheid, transparantie en persoonlijke aandacht

Financieel-administratief beheren

Een van de kerntaken van VvE beheer is het financieel-administratief beheren van de vereniging. Niet iedere VvE heeft behoefte aan ondersteuning op dit gebied, daarom bieden wij deze dienst aan als keuze optie.

Dit kunnen wij voor u betekenen op financieel administratief gebied:

01

Dagelijkse administratie

Het voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE;
02

Debiteur aanmanings- en administratiekosten

Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en eventuele rechtsmaatregelen tegen wanbetalers. Bij de sommatie wordt de desbetreffende debiteur aanmanings- en administratiekosten berekend;
03

Opstellen van overzichten

Het opstellen van balans, verlies- en winstrekening alsmede een exploitatieoverzicht per ultimo het boekjaar, conceptbegroting en voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar.