PLAN-totaal VvE Beheer

Het Plan-totaal pakket voor VvE Beheer is vooral bedoeld voor VvE´s die het gehele beheer volledig uitbesteden aan ons kantoor.
Binnen het Plan-totaal pakket vallen alle activiteiten die de wet stelt aan een Vereniging van Eigenaren, aangevuld met een aantal diensten.

financieel administratieve diensten van de VvE, zoals onder meer

 • Het voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE
 • Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en eventuele rechtsmaatregelen tegen wanbetalers. Bij de sommatie wordt de desbetreffende debiteur aanmanings- en administratiekosten berekend
 • Het opstellen van balans, verlies- & winstrekening alsmede een exploitatieoverzicht per ultimo het boekjaar, concept begroting en voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar

bestuurlijke diensten van de VvE, zoals onder meer

 • Het op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en het archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden
 • Het maximaal twee maal per jaar voeren van persoonlijk overleg met het bestuur over alle zaken, de VvE aangaande
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand
 • Het in overleg met het bestuur organiseren van jaarlijks één algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda (-stukken), volmachten, notulen etc

technische diensten van de VvE, zoals onder meer

 • Het voeren van een 24-uurs meldpunt voor storingen als glasbreuk, lekkages, storm- en brandschade.
 • Het minimaal 4 maal per jaar inspecteren van het object met terugkoppeling aan het bestuur van de bevindingen en/of aanbevelingen;
 • Het voeren van regelmatig overleg met het bestuur over storings- of klachtenonderhoud;
 • Het in samenspraak met het bestuur rapporteren aan de vergadering van noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden;
 • Het opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten (calamiteiten) en opdragen aan aannemers van werkzaamheden tot het verhelpen daarvan;
 • Het controleren van facturen naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden na storings- of klachtenmeldingen;
 • Het steekproefsgewijze op locatie controleren van werkzaamheden;
 • Het voorbereiden en aanbesteden van service- en/of onderhoudsovereenkomsten;
 • Het periodiek bewaken van service- en/of onderhoudsovereenkomsten op kwaliteit en prijs;
Eenvoudig online offerte aanvragen
 • Contact
 • Digitaal loket
Postadres
Postbus 1647
3260 BC Oud-Beijerland
Vestiging
Oud-Beijerland
Tel 0186-611699
info@planvvebeheer.nl
Stel een vraag